"keutamaan doa"

"dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku maka beritahu kepada mereka): sesungguhnya aku (ALLAH) sentiasa hampir kepada mereka, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. maka hendaklah mereka menyahut seruanku(dengan mematuhi perintahku) dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul." (surah GHAFIR:60)

Friday, 10 October 2014

tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.

“tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
Segala perkara pasti binasa kecuali Allah.”
(surah al-Qasas,ayat 88)
ü Tidak ada sehelai daun pun yang luput daripada penguasaan-Nya.
ü Kata-kata Sayyid Qutb: “kita adalah milik Allah. Kita semua dan segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik-Nya. Kewujudan kita dan zat kitaadalah kepunyaan Allah dan kepadanya kelak kita akan kembali. Dengan demikian, kita perlu pasrah dan menyerahkan secara mutlak kepada Allah.
ü Ibn Atha’illah, dalam karyanya Bahjat An-Nufus, memberikan kunci kebahagiaan. Menurutnya kebahagiaan itu terletak kepada orang yang selalu menjaga dirinya dan merasa cukup dengan pemberian Allah, dia tidak menganiaya sesama hamba Allah. Dia selalu beregang teguh kepada kebenaran sekaligus membela kebenaran. Dia juga sentiasa memelihara rahsia manusia, menutup aib mereka dan menonjolkan kebaikan mereka.
*   wahai Allah, jadikanlah aku hambamu yang selalu berpegang teguh pada-mu dalam setiap hembusan nafasku suapaya aku mampu menjalani hidupku dengan optimis dan harapan,”
ü Menurut Aidh Al-Qarni, kesedihan menjadikan kehidupan kita muram, membuatkan kehidupan kita berat dan ia adalah racun untuk jiwa, kesedihan menjadikan jiwa lemah dan bingung dan menghalang mata daripada melihat keindahan, sebaliknya, ia menyuburkan penyesalan dan hati yang luka.No comments:

Post a Comment